Konsekwencja

Jesteśmy obecni! OTHEB dysponuje szerokim portfolio możliwości prezentacji EAP poprzez różne media w przedsiębiorstwie. Wszelkie działania zmierzające do lepszego osadzenia usług w przedsiębiorstwie omawiane są indywidualnie z klientami.

Przykłady

  • Regularne newslettery i artykuły w wewnętrznych mediach firmy
  • Stoiska informacyjne
  • Udział w dniach zdrowia
  • Prowadzenie pogadanek w przedsiębiorstwie
  • Prowadzenie imprez