Implementacja

Wprowadzenie programu dotyczy ogólnej kultury przedsiębiorstwa, dotyka wrażliwych obszarów i jest przez nas realizowanie z odpowiednią delikatnością. Aby osiągnąć efektywny stopień korzystania z systemu, OTHEB, we współpracy z przedsiębiorstwem klienta, opracowuje indywidualną koncepcję implementacji.

Oferujemy

  • Bogate, zindywidualizowane materiały wdrożeniowe
  • Wizyty w działach
  • Prezentacje w dobranych małych grupach
  • Prezentację naszych usług podczas zebrań zakładowych
  • Stoiska informacyjne w przedsiębiorstwie