Obsługa klienta

Obsługą klienta z naszej strony zajmuje się Państwa osoba do kontaktów w OTHEB, która wspiera Państwa w realizacji wszystkich życzeń z zakresu obsługi. Nasz zespół doradców klienta dostarcza kompleksowe, zanonimizowane raporty do wykorzystania. Interpretacja danych przez zespół zarządzania klientami w ramach raportowania jest z reguły podstawą dla corocznych rozmów z klientami, prowadzonych telefonicznie lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa.

Dodatkowo zespół odpowiada za to, aby zapewnić naszym doradcom pełną perspektywę nt. klienta i przygotować oferty świadczeń dla pracowników naszych klientów w odpowiednio aktualnym zestawieniu.

Osoba do kontaktów w sprawach

  • wprowadzenia EAP
  • regularnego raportowania zasad korzystania
  • informacji o istniejących ofertach w przedsiębiorstwie
  • życzeń i pomysłów klienta