Usługi dla rodzin

W serwisie rodzin OTHEB zapewniamy aktywne wsparcie w kwestiach związanych z: opieką nad dziećmi, wychowaniem, pielęgnacją i organizacją czasu wolnego. Pomagamy w organizacji spraw urzędowych, szukamy miejsc opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi opieki w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika oraz szukamy wszelkich informacji wymaganych do podjęcia decyzji.

Przykłady

... w obszarze pielęgnacji:

  • Wyszukiwanie miejsc świadczących opiekę
  • Wnioskowanie o przyznanie stopnia opieki
  • Optymalizacja warunków opieki
  • Wyszukiwanie odpowiednich wolontariuszy

... w obszarze opieki nad dziećmi:

  • Wyszukiwanie niani
  • Informacje o wolnych miejscach w żłobkach i przedszkolach
  • Wyszukiwanie opiekunek / au-pair
  • Opieka w sytuacjach awaryjnych