Serwis informacyjny

Jeżeli jest zbyt mało czasu, aby zebrać informacje lub porównać oferty, ogólny serwis informacyjny zapewnia Państwa pracownikom możliwość scedowania na nas wyszukiwania informacji. Począwszy od zleceń ogólnych badań, poprzez konflikty z urzędami, zakładami ubezpieczeniowymi, aż do kwestii zasadności powództwa w sprawach konsumenckich – OTHEB szuka, porównuje i dostarcza informacji wymaganych w celu podjęcia określonych działań.

Przykłady

  • Wsparcie w kontaktach z kasami chorych lub urzędami
  • Poszukiwanie rzemieślników lub pomocy domowych
  • Możliwości działania w związku z ubezpieczeniem / w sytuacji naruszenia prawa
  • Specjalistyczne porady w różnych kwestiach, np. rozwodu i alimentów