Case Management

Nasz Case Management gwarantuje wysokie standardy jakości naszych usług. Zespół Case Management towarzyszy doradcom, wspiera ich i nadzoruje.

Jego zadaniem jest ocena potencjalnego ryzyka i wypracowanie kompleksowych planów doradztwa. W przypadku kryzysu, zespół kieruje zastosowaniem środków interwencyjnych celem ochrony poszukujących pomocy i osób trzecich przed szkodą.

Główne punkty działalności

  • Stały monitoring ryzyka we wszystkich przypadkach doradztwa
  • Zapewnienie jakości
  • Koordynacja przypadku
  • Realizacja innych działań mających na celu wsparcie w danym przypadku
  • Koordynacja doradztwa lokalnego