Doradztwo

Państwa pracownicy mogą kontaktować się z nami w związku z najróżniejszymi sprawami, bez ograniczenia liczby konsultacji. Zakres tematyki, z którą mogą się zwrócić do OTHEB pracownicy i członkowie ich rodzin celowo nie jest ograniczony wyłącznie do spraw związanych bezpośrednio z miejscem pracy. Mając na uwadze, że problemy prywatne również mogą negatywnie wpływać na wydajność, nasze usługi doradcze zawsze obejmują oba zakresy tematyczne.

Naszym celem jest rozpoczęcie procesów rozwiązania problemu i zmian, sterowanie nimi i ich ewaluacja. Pracujemy w technice rozmów i interwencji, zmierzając do zapewnienia udanej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Przykłady

... doradztwa w kwestiach zawodowych

  • zarządzanie stresem i czasem
  • problemy w komunikacji
  • problemy w procesach zmian
  • stany wyczerpania / wypalenia
  • konflikty z kolegami / przełożonymi

... doradztwa w kwestiach prywatnych

  • kwestie wychowawcze
  • partnerstwo
  • żałoba
  • uzależnienia
  • ograniczenia zdrowotne