“Solution talk creates solutions -

problem talk creates problems.”

Steve de Shazer

Counseling to forma doradztwa, opierająca się na naukowych zasadach i technice prowadzenia rozmów. Jest formą profesjonalnej relacji, w ramach której indywidualnym osobom, rodzinom lub grupom o różnym tle społecznym zapewnia się możliwość osiągania samodzielnie wyznaczonych celów w odniesieniu do zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia, relacji, wykształcenia i kariery.

 

 

Doradztwo zorientowane na znajdywaniu odpowiednich rozwiązań

Doradzamy przede wszystkim w ramach zorientowanych na znajdowanie rozwiązań porad krótkoterminowych. Dzięki ugruntowanej wiedzy naszych doradców, stosowane są również elementy terapii behawioralnej, sztuki prowadzenia rozmów zorientowanych na klienta, coachingu, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji bez przemocy i doradztwa związanego z traumą. W ramach konsultacji ukierunkowanych na rozwiązania i krótkoterminowych głównym punktem nie stają się problemy i ich powstanie, lecz dostępne rozwiązania. Doradztwo opiera się na założeniu stawiania na kompetencje i zasoby osoby zwracającej się o poradę i na wsparciu dla tej osoby.

Obowiązek zachowania poufności

Zaufanie jest podstawą skutecznego doradztwa. Zaufania nie da się wyrazić słowami – trzeba go doświadczyć. Działamy w oparciu o zaufanie do naszych usług. Obowiązek zachowania tajemnicy jest częścią naszego kodeksu postępowania, którego przestrzegają wszyscy doradcy OTHEB. Ze wszystkich usług telefonicznych można także korzystać anonimowo. W ramach naszego raportowania nie przekazujemy przedsiębiorstwu informacji, które mogłyby skutkować ujawnieniem danych osobowych.

OTHEB działa zgodnie z restrykcyjnymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych.

Najwyższa jakość

Aby stale zapewniać najlepszą możliwą jakość usług, zespół doradców wspomagany jest przez zespół Case Management. W ten sposób można zapewnić, że wszystkim czynnościom z zakresu doradztwa zostanie poświęcone odpowiednio wiele uwagi i że będą one realizowane zawsze w oparciu o najwyższą jakość.

Nasz zespół jest wielokulturowy i oferuje konsultacje w najczęściej używanych językach europejskich (niemiecki, angielski, francuski, włoski).

OTHEB wyróżnia także
  • struktura organizacyjna oparta na Balance-Scorecard
  • obsługa zdarzeń ze wsparciem przez oprogramowanie
  • dostępni całą dobę wykwalifikowani specjaliści od pierwszego kontaktu
  • szkolenia dla wszystkich pracowników
  • wielojęzyczna obsługa telefoniczna

Wykwalifikowany zespół doradców

Nasz zespół etatowych doradców składa się z wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny pedagogiki i psychologii, o różnych polach zainteresowań naukowych. Są nimi na przykład: uzależnienia, żałoba, psychologia dzieci i młodzieży lub wypalenie zawodowe. Konsultacje kliniczne uzupełnia szereg ekspertów z dziedziny medycyny, ekonomii, prawa i in. Dzięki temu, możemy dobrać odpowiednich doradców w celu rozwiązania problemu i poprzeć nasze konsultacje szerokimi ekspertyzami.

Kierujemy się zasadą ciągłej nauki, w związku z czym kursy, szkolenia i rozwijanie własnych możliwości mają dla nas znaczenie priorytetowe.

Analiza ryzyka

Nasi konsultanci zostali przeszkoleni pod kątem samodzielnej identyfikacji ryzyka w imieniu osób poszukujących porady lub osób trzecich i podczas tej identyfikacji trzymają się ściśle określonych procedur. W naszym doradztwie istotną rolę odgrywa transparencja. Dlatego OTHEB zawsze włącza osoby zwracające się po poradę do swoich procedur, dokładnie informując je o systemie zarządzania ryzykiem, jeżeli okoliczności konsultacji na to pozwalają.

Chęć odkrywania i ciekawość

Nasze zgrane zespoły stawiają na innowację i kreatywność. Swoją pracę wykonujemy z zaangażowaniem. Bez swego rodzaju ciekawości i odkrywczości nawet najlepszy doradca pozostanie na poziomie powierzchowności i nie będzie w stanie ukierunkować rozmówcy na rozwiązania, zapewniające pożądaną przez niego wartość dodaną. Aby odkryć i rozbudzić ukryte możliwości, potrzebni są autentyczni doradcy z pasją, którzy dobrze znają się na swoim zawodzie, są zdolni do refleksji i posiadają odpowiednie doświadczenie.

Wszystkie kwestie poruszane przez poszukujące doradztwa osoby zasługują na poświęcenie pełnej uwagi. Do każdego tematu dobieramy właściwą osobę do kontaktu. To zobowiązanie i jednocześnie możliwość sprawiają, że nieustannie dążymy do uzyskania pożądanych, konkretnych rezultatów.  

Wyjątkowe cechy naszego doradztwa
  • Bez czasu oczekiwania
  • Ściśle poufne & anonimowe
  • Interdyscyplinarne
  • Z terminami wizyt, ale również bez nich
  • Ścisła ochrona danych
Kennen Sie schon unsere App?