Warunki użytkowania

Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, błędy redakcyjne i techniczne, pominięcia, itp. lub za poprawność wpisów. W szczególności nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności informacji, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków do innych stron. Dostawcy są odpowiedzialni za własne treści, które udostępniają do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Należy odróżnić odsyłacze do treści dostarczanych przez innych dostawców od treści własnych. Odniesienia poprzez hiperłącza do treści innych stron internetowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Odpowiedzialność za te zewnętrzne treści ponosi wyłącznie oferent, który je udostępnia. Przed utworzeniem odpowiedniego odnośnika, strony internetowe innych usługodawców zostały sprawdzone z wielką starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. W szczególności nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności informacji, do których można dotrzeć za pośrednictwem dalszych linków. Zawartość innych stron internetowych może w każdej chwili ulec zmianie bez wiedzy firmy OTHEB GmbH. W odniesieniu do wszystkich linków znajdujących się na wyżej wymienionych stronach: chcemy podkreślić, iż nie mamy wpływu na kształt i zawartość stron innych dostawców dostępnych za pośrednictwem linków na naszej stronie internetowej i nie uznajemy ich zawartości za własną. Oświadczenie to dotyczy wszystkich stron niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej linków. Jeśli firma OTHEB GmbH odnosi się do stron, których treść stanowi podstawę do reklamacji, prosimy o informację. Firma OTHEB GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawo autorskie

Strony internetowe OTHEB GmbH są chronione prawem autorskim. Teksty, części tekstowe, grafika, tabele i materiały graficzne udostępnione na stronach internetowych OTHEB GmbH nie mogą być powielane, rozpowszechniane ani eksponowane bez uprzedniej zgody.

© 2015 Copyrights reserved.

Źródła używanych obrazów i grafiki

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część publikacji internetowej, która została wykorzystana na potrzeby niniejszej strony. O ile części lub poszczególne sformułowania nie odpowiadają całkowicie lub częściowo uregulowaniom prawnym, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części niniejszego dokumentu.


Oświadczenie o ochronie danych

Diese Inhalte wurden zuletzt aktualisiert am 30.08.2018.

 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir versichern Ihnen, dass wir mit Ihren Daten sorgfältig, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, umgehen.
Die Nutzung unseres Services ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Sollten im Laufe unserer Beratung personenbezogene Daten notwendig werden bzw. wir darüber Kenntnis erhalten, so werden sie ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erhoben und gespeichert.  Grundlage bilden das Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), das Sozialgeheimnis §35 SGB sowie die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Nachstehende Regelungen informieren Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns.

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung unseres Services einschließlich seiner Webseiten ist:


OTHEB GmbH
Geschäftsführung: Manuela Görcke
Norwegenkai 1
24143 Kiel

Bürotelefon: +49 431/99075-0
E-Mail: info@otheb.de


Webseiten:
www.otheb.de  
www.otheb.com
www.employee-assistance.de

2. Korzystanie z adresów poczty elektronicznej

Jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail, Twój adres e-mail będzie używany wyłącznie do korespondencji z Tobą. Nie są one w żaden sposób używane lub ujawniane osobom trzecim.

3. Przesyłanie danych i prawa użytkownika

Masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych na żądanie. Ponadto mają Państwo prawo do poprawienia, zablokowania i usunięcia nieprawidłowych danych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane, chyba że z powodu zobowiązań prawnych i nie będą wykorzystywane do innych celów niż wymienione powyżej.

Jeśli działamy w imieniu innego dostawcy EAP, żadne dane osobowe nie będą mu przekazywane.

Mają Państwo prawo do anulowania udzielonej nam zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Nie ma to wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych za zgodą użytkownika.

4. Szyfrowanie komunikacji

W przypadku uzyskania dostępu do stron i plików w ramach tej oferty oraz żądania wprowadzenia danych o sobie, transfer danych przez Internet jest szyfrowany przy użyciu SSL i chroniony przed nieupoważnionym dostępem.

Jeśli chcą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail o treści zasługującej na ochronę, zalecamy jej zaszyfrowanie, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi i fałszerstwom w trakcie transmisji.

5. Server-Log-Files

Unsere Website erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten Server-Log-Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt.

Dies sind:
•    Browsertyp/ Browserversion
•    Verwendetes Betriebssystem
•    Referrer URL
•    Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
•    Uhrzeit der Serveranfrage


Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Server-Log-Files werden zur Prävention von Missbrauch und Angriffsszenarien 14 Tage lang gespeichert und dann vollständig gelöscht. Eine andere Nutzung, etwa zur Erstellung von Statistiken, der Einblendung personalisierter Werbung oder der Erstellung von Personen- und Persönlichkeitsprofilen findet nicht statt.
Die Speicherung dieser Daten erfolgt in unserer serverbasierten Software und auf unserem Web-Server. Der Web-Server wird für die OTHEB GmbH durch die Hetzner Online GmbH betrieben.

6. Konsultacje telefoniczne

Korzystając z naszych usług konsultacji telefonicznej, wszystkie dane są początkowo zbierane anonimowo. Ujawnienie tożsamości jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu konsultacji, o którą się Państwo zwrócą. Przesyłanie danych do konsultanta na miejscu odbywa się wyłącznie za Państwa pisemną zgodą. Nie dochodzi do dalszego przekazywania danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnej chwili.

Metadane z konsultacji są rejestrowane w anonimowych statystykach. Nie pozwala to na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat osób lub danych osobowych, które mogłyby zostać ustalone lub przywrócone.

Pisemny zapis treści konsultacji jest przechowywany w formie elektronicznej. Stosowane do tego celu systemy informatyczne są chronione w zakresie kontroli dostępu, transferu, wejść, zamówień, dostępności i wymagań dotyczących oddzielenia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Mają Państwo prawo do żądania informacji, usunięcia, korekty i przekazania swoich danych w dowolnym momencie. Skontaktuj się z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych.

7. Czat

W celu zapewnienia oferty konsultingowej oferujemy funkcjonalność czatu w naszym obszarze logowania. Można z niego wyłącznie po otrzymaniu od pracodawcy hasła rejestracyjnego. W tym celu należy wprowadzić następujące dane:

- Aktualny pracodawca
- Pseudonim komunikacyjny („Alias“) zdefiniowany przez użytkownika oraz hasło zdefiniowane przez użytkownika
- Podany adres e-mail
- Czas ostatniego wniosku o rozmowę na czacie
- Historia rozmów na czacie

Dane te są niezbędne do zapewnienia wsparcia. Dane nie będą wykorzystywane do innych celów. Możecie się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili w celu usunięcia lub poprawienia zapisanych danych. Ponadto mają Państwo prawo do otrzymywania danych przechowywanych na Państwa temat w formie danych nadających się do odczytu maszynowego. Wystarczy w tym celu skorzystać z funkcji czatu. Dane nie zostaną automatycznie usunięte.

Nie są tworzone żadne profile osób i osobowości poza wyżej wymienionymi informacjami. Państwa adres IP jest zapisywany wyłącznie w ukrytej postaci i dlatego nie może być używany do Państwa identyfikacji. Logowanie się jest równoznaczne ze zgodą na używanie plików cookie.

8. Cookies

Unsere öffentlich zugängliche Website verwendet keine Cookies.


Unser passwortgeschützter Login-Bereich verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser bzw. Endgerät speichert. Cookies helfen uns dabei, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Mit dem Log-In via Internet-Browser stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Bei den eingesetzten Cookies handelt es sich um „Session-Cookies“. Solche Cookies werden nach Ende Ihrer Browser-Sitzung von selbst gelöscht. Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken und unterbinden. Viele Webbrowser lassen sich so konfigurieren, dass Cookies mit dem Schließen des Programms von selbst gelöscht werden. Die Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität unserer Webseiten zur Folge haben. Sofern die Setzung anderer Cookies (z.B. für Analyse-Funktionen) erfolgt, werden diese in der Datenschutzerklärung separat behandelt.

9. Einsatz von Google-Adwords

Wir setzen zur Bewerbung unserer Webseiten ferner das Google Werbetool "Google-Adwords" ein. Im Rahmen dessen verwenden wir auf unseren Webseiten den Analysedienst "Conversion-Tracking" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Diese sog. "Conversion-Cookies" verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht Ihrer persönlichen Identifikation. Besuchen Sie bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass Sie als Nutzer auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden.
Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen Google dazu, Besuchsstatistiken für unsere Website zu erstellen. Wir erfahren durch diese Statistik die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zudem welche Seiten unserer Website vom jeweiligen Nutzer im Anschluss aufgerufen wurden. Wir bzw. andere über "Google-AdWords" Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Sie können die Installation der "Conversion-Cookies" durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern, etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder speziell nur die Cookies von der Domain "googleadservices.com“ blockiert.
Die diesbezügliche Datenschutzerklärung von Google erhalten Sie unter nachfolgendem Link: https://policies.google.com/privacy?gl=de.

10. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auf elektronischem oder schriftlichem Wege erfolgen. Insbesondere im Falle der elektronischen Übersendung der Bewerbung (bspw. durch E-Mail) gelten besondere datenschutzrechtliche Bedingungen.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Schließen wir einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO.

11. Prawo do odwołania się

Macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważacie, że Państwa dane są gromadzone nielegalnie lub jeśli doszło do innego naruszenia podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych (EU DSGVO).

12. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Jedoch werden dadurch Ihre Rechte im Rahmen dieser Datenschutzerklärung nicht eingeschränkt. Die aktualisierte Datenschutzerklärung wird stets auf unserer Webseite veröffentlicht. Lesen Sie diese bitte (mit „zuletzt aktualisiert“ geben wir an, wann wir diese Datenschutzerklärung zuletzt geändert haben).


Osoba kontaktowa ds. ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania odnoszące się do ochrony danych, prosimy o kontakt z:

Bender & Rasch Unternehmensberatung UG (haftungsbeschränkt) [Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością]
Herr Georg Rasch

Am Gartenheim 6 • 24119 Kronshagen


Telefon: +49 431/26095995
Telefax: +49 431/26095995
E-Mail: otheb@bender-rasch.de